Bakteriel mikroorganismevækst

Bakterier har en karakteristisk vækstkurve , at alle bakterier følger kaldet latensfasen log fase , stationær fase og død fase. Faserne henvise til en bakteriekultur som en helhed, ikke en enkelt bakterie. Latensfasen

En kultur af bakterier begynder i lag fase. I løbet af denne tid , bakterier erhverve næringsstoffer fra vækstmediet , men har ikke begyndt at formere sig.
Log Phase

log fase , har bakterierne begyndt at formere sig , og formere på deres maksimale hastighed. På et individuelt niveau , nogle celler stadig dør , men mange flere bliver produceret end dø.
Stationære fase

stationær fase , celler dør på samme omtrentlig hastighed , at de bliver produceret. Celler stopper ikke bliver produceret i stationær fase.
Død Phase

død fase , celler dør med en større hastighed end produktionen. Selv med et navn som død fase bakterieceller stadig dele sig og producere nye celler, men død af andre celler i høj grad overskygger enhver ny celle produktion.

Virkninger på bakteriel vækst

Mange forskellige former for pres på en kultur af bakterieceller kan forårsage retardering af vækst . Temperatur, pH eller osmotisk balance , der undlader at nå optimale niveau for de specifikke bakterier kan resultere i forlænget latensfasen eller en meget kort log vækstfase .
Hoteltilbud

Environmental Health