Hvad sker der når Spildevand Indtaster et River

? Miljøforkæmpere og borgere bekymre dig, når rå udledning af spildevand til floder og vandløb. Tilstedeværelsen af spildevand udgør en sundhedsfare for mennesker , samt fisk og havpattedyr . Spildevand i floder har langvarige konsekvenser for den lokale vandkvalitet og generelle flod økosystemers sundhed . Adgangskrav Metoder

Spildevand gør sin vej ind i floder gennem både punktkilder og diffuse source ruter. Du kan nemt identificere og afhjælpe punktkilder ruter , såsom eaky eller fejladresserede rør kanalisere spildevand i en flod . Diffuse source ruter, såsom vand afstrømning fra et kvarter , er sværere at identificere.

Oftest spildevand kommer i floderne under kraftige regnskyl . Kloakker kan løbe eller fylde med vand . Når dette sker , vand og spildevand mix og de ​​deraf flydende afløb i floder og vandløb efter stormen .

Bakterier

Urenset spildevand kan gøre mennesker og dyr syge som det generelt indeholder høje niveauer af coliforme bakterier. Den farligste af de coliforme bakterier , E. Coli , findes næsten udelukkende i fecal sagen . Forskere ofte gør checks periodisk vand kvalitet på store floder - hvis høje niveauer af coliforme bakterier er til stede , vil de normalt skrive skilte advarer folk ikke at svømme i eller drikke vandet

Effects. på floden

Andre end fare for menneskers sundhed , floder, der er forurenet med spildevand ændre deres økologiske karakteristika . Spildevand er høj i kvælstof og dette overskud af kvælstof i vandet giver en fødekilde for planteplankton og alger.

Et overskud af planteplankton eller alger i vandet kaldes eutrofiering. Den overskydende plankton gør vandet grumset og grøn. Desuden kan overdreven alger og fytoplankton nedbryder ilt i floden, hvilket gør det vanskeligt for fisk og undersøiske pattedyr for at overleve.
Forebyggelse

Finde punktkilder spildevand udledning og fastsættelse eller fjerne dem er en nem måde at forhindre spildevand i at komme ind i vores floder . Derudover en af ​​de største årsager til, at vandafstrømning kan bære forurening non- punkt er det store antal af asfalterede overflader i vores samfund. Brolagt vejbane , som græs , opsuge noget af vandet afstrømning fra en storm , hvilket betyder, at mindre af det bliver til floderne. Ved at arbejde for at sikre, at vores samfund har nok uigennemtrængelige rum som græs , haver, marker og endda snavs partier, kan vi sikre, at mindre spildevand vil få ind i vores floder under større storme .

Relaterede Sundhed Artikler