Silica Gel Sikkerhed

Siliciumdioxid er et syntetisk produkt i form af gelperler , der absorberer fugt , men forbliver tørt. Den er tilgængelig i pose pakker samt løs , og bruges som et tørremiddel ( forhindrer fugtskader ) . Det er vigtigt at være opmærksom på potentielle farer forbundet med silicagel sundhed . Indånding

Indånding af støv fra silicagel kan irritere din luftvejene. Ilt og lægebehandling kan være nødvendig i alvorlige tilfælde. Langvarig eksponering kan resultere i fibrose eller lungeskader , ifølge Fisher Scientific .
Indtagelse

Fisher Scientific tyder på, at indtagelse af silicagel kan irritere din fordøjelseskanalen. Spørg medicinsk behandling er nødvendig.
Kontakt

støv kan forårsage irritation af hud og øjne. Fisher Scientific anbefaler rødmen dine øjne i 15 minutter med vand og søge lægehjælp . Skyl huden i 15 minutter med sæbe og vand, og søge behandling ved vedvarende irritation .
Håndtering

For at forebygge sundhedsrisici, beskyttelsesbriller , passende tøj og handsker bør bæres ved håndtering silicagel , ifølge Fisher Scientific . Brug produktet i et godt ventileret område.
Opbevaring

Silica gel skal opbevares i en lufttæt beholder og placeres i et tørt sted.


Relaterede Sundhed Artikler