Basic Elektrisk sikkerhed Træning

Ifølge elektrisk sikkerhed Foundation International , elektriske farer forårsage mere end 4.000 sårede og 300 dødsfald hvert år på arbejdspladsen alene. At være bevidst om disse farer er afgørende for at forhindre sådanne ulykker. Advarsel

Arbejdstagere bør altid inspicere el-værktøj til flossede ledninger eller skader , samt netledninger, forretninger og at forretninger ikke er overbelastede . Arbejdstagere bør også være opmærksomme på, at usædvanligt varme eller varmt forretninger er farligt og kræver professionel reparation og eftersyn .

Overvejelser

Arbejdstagere bør ikke bruge el-værktøj i nærheden af ​​vand eller på fugtig jorden og bære ordentligt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr , såsom støvler og handsker. Isolerede værktøjer er vigtigt at minimere risikoen for elektrisk stød , anbefaler Culverco.com . Disse værktøjer bør gives , og en håndbog med retningslinjer for beskyttelsesudstyr bør gives til alle medarbejdere.

Misforståelser

Mange elektriske ulykker opstår, når folk bruger forlængerledninger som permanente ledninger eller brækker den tredje gren , eller ikke bruger jordfejlsafbryder interrupters eller GFCI som anvist. Arbejdsgiverne bør give medarbejderne med rette udstyr og instruktion om grundlæggende sikkerhed gennem en sikkerheds -seminar og en manual.
Hoteltilbud

arbejdssikkerhed