Metangas Eksponering Symptomer

Metan er en drivhusgas med en høj potens , som kan bidrage til den globale opvarmning . Metangas har ingen smag , farve og lugt. Det er den vigtigste bestanddel af naturgas og kan anvendes som en kilde til brændstof . Ifølge den canadiske center for Arbejdsmiljø og sikkerhed , " Metan er ikke giftigt under den nedre eksplosive grænse på 5% " ( 50.000 ppm ). Men når de udsættes for høje koncentrationer , vil folk opleve metangas eksponering symptomer , der fører til kortsigtede sundhedsmæssige virkninger. Symptomer på Asphyxiation

Når indåndes, metangas forårsager åndenød , sløvhed og hovedpine. Metangas kan sænke normale iltindhold brug af kroppen . En person, der er udsat for metangas kan føle symptomer på kvælning. Den person vil gisper efter luft på grund af hurtig vejrtrækning og følelsen af ​​kvælning . Mental årvågenhed vil også falde og dermed påvirke koordineringen af musklerne. Langvarig udsættelse for metan kan forårsage opkastning og kvalme. Det kan også føre til tab af bevidsthed og død , når øjeblikkelig behandling ikke anvendes . Metangas kan indtaste hjem af mennesker gennem fundamentet revner og kloak fælder. Folk kan blive udsat for metangas ved eventuelt at indånde kemiske når adgangen til kloakledninger , septiktanke og mens madlavning på et gaskomfur .
Ingen Kroniske skadevirkninger
p Der er en fysiologisk respons, når methan damp kommer i kontakt med huden. Metangas eksponering er ikke kendt for at forårsage skader på reproduktive system. Andre kroniske sundhedsmæssige virkninger er ikke blevet rapporteret at vise metangas eksponering symptomer. Udsættelse for metangas ikke producerer kræftfremkaldende effekter , ifølge Jeffrey Vincoli bog " Risk Management for farlige kemikalier . " Generelt mennesker, der udsættes for kemikalier støder på de samme effekter med deres organsystemer. Alvoren af ​​sådanne virkninger kan imidlertid variere mellem individer. De varierende reaktion personer, der udsættes for kemikalier såsom metangas skyldes flere ting : Det kunne være arvelige , personlige vaner eller historie eksponering for andre kemikalier
Forebyggelse metangas Exposure Symptomer .

mennesker, der arbejder med metan bør undgå at have direkte kontakt med det. Hvis en anden gas ikke kan bruges som et alternativ til metan , skal tekniske kontroller være på plads for at reducere eksponeringen. Det er bedst at isolere metan operationer i industrianlæg og yde tilstrækkelig udsugning. Udstyr, der anvendes i håndtering af metan bør være i stand til at modstå eksplosion fordi metan er meget brandfarligt . Med disse risikokontrol i plads , er potentiel eller skade også reduceret. Tilstrækkelig uddannelse bør også gives til personale, der håndterer metan og andre kemikalier. Dette kan også omfatte skriftlige politikker og procedurer , når der arbejdes med metan . Personale bør også være vidende om de farer og kontrolforanstaltninger af metan samt nødprocedurer .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler