Hvad er virkningerne af Natriumsilikat

? Natriumsilikat ikke har en bestemt krystallinsk form. Det er ikke ansvarlig for pulmonal silikose , en lunge sygdom forårsaget af vejrtrækning silica partikler. Hudkontakt

Natriumsilikat er ætsende i drevne form, men i opløsning det er en kraftfuld irriterende. Intens natrium silikat kan forårsage alvorlige forbrændinger på huden , afhængigt af omfanget af eksponering .
Indånding

Flydende natrium silikat , en stærk basisk lokalirriterende, kan påføre alvorlig skade på slimhinder og øvre luftveje , hvis de indåndes . Tilsigtet eller utilsigtet indtagelse af natriumsilikatopløsning kan forårsage hoste , opkast, kvalme og hovedpine.
Øjenkontakt

Natriumsilikat kan beskadige synet på samme måde som en skadelig kaustisk gør. Væv af øjnene er forstyrret af alvorlig irritation og betændelse , der producerer tårer og betydelige smerter .
Forværring af allerede eksisterende forhold

Folk, der har præ -eksisterende hud lidelser eller defekte respiratoriske systemer er sårbare over for de skadelige virkninger af natrium silikat.
Eksfoliativ dermatitis

Ifølge Journal of American Medical Informatics Association, "kronisk natrium silikat eksponering kan føre til alvorlige eksfoliative dermatitis. "

Relaterede Sundhed Artikler