Vand Afprøvning i Boise, Idaho

Boise Public Works Department organiserer regelmæssig afprøvning af overfladevand og grundvand i hele Boise, ud over at behandle byens spildevand. Resident sikkerhed og miljøbeskyttelse liste blandt prioriteterne i disse foranstaltninger. Sektorer

spildevandssektoren , byen Boise opretholder en høj standard i behandling og teste byens kloak vand , før du slipper vand i Boise floden. Ifølge Public Works Department, disse standarder end de af Miljøstyrelsen.

Desuden Institut tester jævnligt tilsyn med byens overflade og levering af grundvand.
Proces

offentlige arbejder afdelingen overvåger områdets overfladevand ved at tage en række prøver langs Boise floden og fra affaldsindsamling vandsystem , hvilket sker flere gange i løbet af året. Endvidere er byens grundvand overvåges regelmæssigt af prøveudtagning vand fra Boise Parks and Recreation s kunstvanding brønde.
Compliance

Idaho Department of Environmental Quality mandater, byens grundvand og anden vand knyttet til områdets vandforsyning afprøves jævnligt . Desuden skal byen Boise udarbejder en årlig " Forbrugertillid Report" , der viser hvor byens drikkevand kommer fra, og detaljer hvilke partikler der findes i den.
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler