Besætningsmedlemmer ventilationsrør & Trange pladsforhold Sikkerhed

På grund af spørgsmål omkring bord ventilation sikkerhed , Administration Occupational Safety and Health har udarbejdet et sæt standarder for disse lukkede arbejdsrum for at beskytte medarbejdere mod potentielle skader . Generelle sikkerhedskrav

Ventilation i lukkede rum på et skib kræver en indhold på mellem 19,5 og 22 procent ilt . Desuden skal potentielt giftige materialer være under OSHA Tilladte Grænseværdier og Umiddelbart farligt for liv eller helbred niveauer.
Hot Work

Hot arbejde, som indebærer at arbejde med potentielt farlige dampe eller gasser , kræver yderligere specialiseret ventilationskrav . Konkret skal varme arbejdstagerne bruger et mekanisk ventilationssystem eller åndedrætsværn med luftledning til arbejde i lukkede rum. Hvis blokerer respiratorer adgang til begrænset plads, skal medarbejder stå klar til at hjælpe i tilfælde af en nødsituation.
Fortyndingsventilation

situationer som giftige eller brændbare dampe præsentere et og sundhed spørgsmål , ansætte én af de fælles fortyndingsventilation metoder. Disse omfatter trykluft movers , elektriske ventilatorer og naturlig ventilation .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler