CLIA Lab rekvisition Krav

Clinical Laboratory Improvement Ændringer er en række forordninger pålægges kliniske laboratorier af USA føderale regering. Disse regler er på plads for at sikre kvaliteten og leveringen af ​​laboratorieydelser til patienter , der hører under den føderale lovgivning . CLIA regulativer omfatte alt fra prøver , der kan testes , hvordan læger bør bestille prøver , hvad der kan oplades til patienterne af laboratorierne . Hvis et laboratorium modtager føderale midler af enhver art , som Medicare eller Medicaid, skal den overholde CLIA regulativer . Anmoder Lab Tests

I USA, kan kun autoriserede udbydere af sundhedsydelser anmode laboratorietest for patienter under deres pleje , med visse undtagelser. Hvem er en autoriseret medicinsk udbyder varierer fra én tilstand til en anden, men generelt er de læger, læge assistenter og sygeplejerske praktikere . Undtagelserne omfatter screeningsundersøgelser , hvis resultater vil ikke kræve en øjeblikkelig medicinsk intervention.
Formkrav

Ifølge CLIA subpart K, skal formularen indeholde navnet på den person, anmodende test, som lægen eller enhver, der vil blive kontaktet med resultaterne af testen , især hvis resultaterne viser en livstruende tilstand. Blanketten skal også indeholde patientens navn , fødselsdato , og et entydigt id , såsom en social sikkerhed eller journal nummer. Den tid og dato for indsamling af prøven bør også præciseres i form , da mange tests er tidsafhængig . Hvis testen er en celleprøve , oplysninger om patientens sidste menstruation eller tidligere resultater, eller sygehistorie bekymring bør også indgå . Endelig skal skemaet også omfatte test, der skal udføres, og prøvetype , hvor testen skal udføres .
Journalføring

Anmodningen test skal ske skriftligt eller elektronisk . Mundtlige anmodninger , såsom dem, der foretages via telefon, skal bakkes op af en papirkopi eller elektronisk rekvisition inden 30 dage fra anmodningen. Hvis en rekvisition ikke er tilgængelig og patientens medicinsk diagram eller lægens notater bruges til at bestille en test, så en kopi af diagram eller noter skal indsendes til laboratoriet. CLIA kræver også laboratorier til at foretage kvalitetssikring af enhver transskription af poster fra papirkopi i elektroniske systemer. I alle tilfælde skal laboratoriet holde anmodninger på filen for varierende længder af tid, afhængigt af den form for test og de lokale love, der regulerer sådan journalføring .

Undtagelser

Undtagelser fra CLIA regulativer for det meste har at gøre med tavshedspligt eller sarte situationer. I de tidlige dage af hiv /aids-epidemien , blev testet for HIV eksponering folk ikke identificeret ved navn. Også nogle forskning protokoller , der kræver dobbeltblindede studier - hvor hverken forskeren eller forskning emnet ved, hvem der modtager aktiv behandling - kan være udelukket fra disse krav

.

Relaterede Sundhed Artikler