Hvordan man skriver en Medical Incident Report

Skrivning af en medicinsk hændelse rapport efter enhver væsentlig sundhedsrelaterede hændelse er bydende nødvendigt. Incident rapporter giver læger og andre specialister med oplysninger om patienten , og hændelsen , der giver dem mulighed for bedre at vurdere en patients diagnose , behandlingsplan og prognose. Medicinsk hændelsesrapporter skal udfyldes af den person, der var vidne til , først opdaget eller er mest fortrolige med hændelsen. Instruktioner
1

Skriv den medicinske hændelsesrapport umiddelbart efter hændelsen. Dette sikrer, at du ikke glemmer vigtige detaljer . Brug en sort blæk pen til at udfylde en hændelsesrapport formular , eller skriv det ud, hvis din arbejdsgiver bruger et edb journalføring system.
2

Giv en kort beskrivelse af hændelsen , ved hjælp af faktabaseret sprog . Brug aldrig subjektive eller påståelig sprog .
3

Brug citater hvor det er relevant . Recall udsagn fra patienter eller andre, der er involveret i hændelsen.
4

Optag navnene på eventuelle yderligere vidner til stede under hændelsen.
5

Dokument alle fund i hændelsen rapport efter, at patienten er blevet undersøgt .
6

Præsenter hændelsen rapport til en direkte vejleder eller administrator. Må ikke indgive hændelsesrapport i patientens journal . En hændelse rapport er et administrativt dokument , og bør gives til de rette myndigheder .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler