OSHA retningslinjer for Medicinsk Rengøring

Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) , et agentur i USA Department of Labor , etablerer retningslinjer og standarder for at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Medicinske faciliteter af alle typer er underlagt OSHA regler , som alle arbejdsgivere for en eller flere personer . Medicinsk husholdning, en del af en sikker sundhedspleje miljø , er et område af risiko overvåges af OSHA. OSHA Baggrund

OSHA blev oprettet i 1970 for at beskytte arbejdstagerne mod skader på jobbet. Tidligere regering og Unionens indsats havde henvendt job sikkerhed , men ingen har en sådan indflydelse i at rådgive , uddanne , inspektion og vejlede arbejdsgivere. OSHA kan også opkræve bøder for manglende overholdelse. OSHA retningslinjer gælder for alle medicinske faciliteter , fra meget store hospitaler til små medicinsk eller dental praksis .
Medical Housekeeping

Housekeeping i et medicinsk miljø omfatter grundig rengøring af patientstuer og badeværelser, kirurgiske faciliteter , laboratorier , eksamens værelser , kontorer, venteværelser og gangarealer . Desuden husholdning personale deal med affaldsprodukter , containere , sengetøj , møbler, medicinsk udstyr , kirurgiske gardiner og kjoler , vogne og gurneys , arbejde overflader, kemikalier og spild. OSHA kræver udstationerede retningslinjer og advarsler om potentielle farer , men også mandater grundig medarbejderuddannelse .
Housekeeping Farer

Medicinske husholdning arbejdstagerne er udsat for sundhedsrisici under daglig skift. Disse risici omfatter arbejdsområder forurenet med luftbårne eller blodbårne smitstoffer , urene medicinsk udstyr såsom intravenøse poler, vaskeri eller andre tekstiler tilsmudset med inficeret blod eller andre kropsvæsker og forkert bortskaffes - af affaldsprodukter. Mange skader er forårsaget af kanyler eller andre skarpe instrumenter uforvarende venstre i strøelse eller bortskaffes i beholdere , der ikke er lækagetætte eller mærket , eller er over -fyldte . Udstyr caked med tørret blod eller andet infektiøst materiale og objekter i patientens områder eller rum kan harbor infektioner, herunder tuberkulose, human immundefekt virus (HIV ), hepatitis B og C, nonovirus methicillin -resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og andre antimikrobielt resistente organismer .
Husholdning Solutions

OSHA kræver rengøring og dekontaminering af lokaler og andre arbejdsområder med godkendte desinfektionsmidler. Environmental Protection Agency (EPA) registrerer antimikrobielle produkter og anbefaler desinfektionsmidler effektive mod tuberkulose og andre infektioner. OSHA retningslinjer, at medicinsk udstyr , forurenede affaldsbeholdere og vasketøj skal emballeres og farvekodet eller mærket , og medarbejderne skal være forsynet med handsker , beskyttelsesbriller og splash forklæder til håndtering af farlige kemikalier. Brugte kanyler skal anbringes i særlige punktering -bevis, lækagetætte , lukkede beholdere. Samvittighedsfulde håndvask er altid en prioritet.
Agency Samarbejde

Udover OSHA, er der flere organisationer , der overvåger medicinsk husholdning trends og udstede retningslinjer for at modvirke farerne. Blandt disse er den amerikanske sammenslutning af stat, amt og kommunalt ansatte ( AFSCME ) . AFSCME udstedt advarsler til sine 1,6 millioner medlemmer om nålestik , som tegnede sig for 62 procent af medarbejdernes skader mellem 1995 og 1999. Centers for Disease Control , Federal Facilities Environmental Stewardship og Compliance Assistance Center ( FedCenter ) og EPA samarbejder også med OSHA i formidlings uddannelses-og informationssystemer . Fordi der var mere end 5.000 job -relaterede dødsfald i 2008 indsatsen for at beskytte medicinske medarbejdere er aggressiv og løbende .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler