Industrial Battery Safety

Ifølge Occupational Safety and Health Administration ( OSHA) , er industribatterier klassificeret som en våd bly-syre akkumulator og betragtes som et farligt stof. Kontakt med interne elementer af industribatterier kan føre til sundhedsmæssige problemer , herunder alvorlige forbrændinger, blyforgiftning og åndedrætsbesvær . Opbevaring

Undgå kontakt med interne komponenter i batteriet og holde beholdere tæt lukket , når den ikke er i brug. Placer pap mellem stablede batterierne for at undgå at beskadige eller kortslutning. Lad ikke batterierne komme i kontakt med brændbare materialer , metaller , organiske kemikalier og vand . Hold batterier rimelighed rene og fri for overskydende støv .
Håndtering

bære en beskyttende forklæde , sikkerhedsbriller og kemikaliebestandige handsker, når du arbejder med industrielle batterier og vask hænder bagefter . Arbejdstagerne skal oplæres af de korrekte sikkerhedsprocedurer for industriel batteri transport, opladning og ved hjælp af de nødvendige værktøjer, når servicering batterier.
Opladning

eksplosive gasser produceres når industrielle batterier er opladet. Ved opladning , ikke ryger og undgå åben ild . Oplad ikke batterierne i områder, hvor gnister er produceret af svejsere , slibemaskiner og andet elektrisk udstyr , da gnister kan antænde og forårsage en eksplosion. Oplad batterierne i tilstrækkeligt ventilerede områder og ikke overprisen .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler