Acceptable arsen i vand

Arsen er et naturligt forekommende , meget giftige element, der har tendens til at sive ned i grundvandet i små mængder. Nogle vandfiltrering systemer , er imidlertid i stand til at fjerne eller markant reducere arsen niveauer. Kemi

Arsen forekommer naturligt i to former: trivalent arsen og pentavalent arsen . Når opløst i vand, arsen er lugtfri , smagløs og farveløs.

Health Effects

store doser , kan arsen medføre døden. Ifølge Centers for Disease Control og Forebyggelse , langsigtet eksponering i drikkevandet , selv ved relativt lave doser øger risikoen for at udvikle hud -, lunge- , nyre-og blærekræft.
tilladte niveauer

i 2001 Environmental Protection Agency ( EPA) tærsklen for acceptable arsenikindhold i drikkevand til 10 dele pr milliard ( ppb) fra 50 ppb .

kilder

Arsen i drikkevandet kan stamme enten fra naturlige eller menneskeskabte kilder. Arsen forekommer naturligt i nogle klipper og kan sive ned i vand, der kommer i kontakt med sten. Arsen er også brugt i mange industrielle processer , såsom kobber smeltning og ifølge Natural Resources Defense Council , er tusindvis af pounds frigives i miljøet hvert år.
Fjernelse

Arsen niveauer i drikkevand kan reduceres væsentligt ved visse filtreringssystemer. Filtreringssystemer møde NSF /ANSI Standard 53 og /eller 58 er i stand til at reducere arsenikindhold til mindre end 10 ppb .
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler